„ВиК“ – Габрово с обява за доставкака на тест-набори за хим. анализ за фотометри DR3900 и DR890

13.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Д-ка на тест-набори за хим. анал. за ф-ри DR3900 и DR890 на Хах Ланге и дех. селективни хран. среди в стерилни петрита в к-кт със стер. ф-ри за мембранна фил-я за нуж. на ВиК ООД – гр. Габрово по 2 ОП“ обяви  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Д-ка на тест-набори за хим. анал. за ф-ри DR3900 и DR890 на Хах Ланге и дех. селективни хран. среди в стерилни петрита в к-кт със стер. ф-ри за мембранна фил-я за нуж. на ВиК ООД – гр. Габрово по 2 ОП“ обяви  „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Габрово на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 13.01.2021 г.

  • 24.01.2021 г.

  • 33696500: Доставки

  • 00657-2021-0002

  • https://app.eop.bg/today/102839