ВиК – Благоевград обяви търг за доставка на тръби

12.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“ по три обособени позиции“ обяви „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на тръби за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“ по три обособени позиции“ обяви „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 12.04.2021 г.

  • 10.05.2021 г.

  • 44162000: Доставки

  • 00220-2021-0008

  • https://app.eop.bg/today/127507