ВиК – Благоевград с обява за изпитване на вода

15.01.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Изпитване на вода – питейна и сурова вода за питейни цели (повърхностна и подземна), съгласно Наредба №9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“ обяви „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Изпитване на вода – питейна и сурова вода за питейни цели (повърхностна и подземна), съгласно Наредба №9/2001 г., за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“ обяви „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 15.01.2021 г.

  • 25.01.2021 г.

  • 71620000: Услуги

  • 00220-2021-0001

  • https://app.eop.bg/today/103214