„Булгартрансгаз“ с публично състезание за абонаментно обслужване на електропроводи

07.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ обяви „Булгартрансгаз“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи Компресорни станции, собственост на „Булгартрансгаз“ ЕАД“ обяви „Булгартрансгаз“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 07.04.2021 г.

  • 26.04.2021 г.

  • 65320000: Услуги

  • 01351-2021-0015

  • https://app.eop.bg/today/108522