Булгартрансгаз ЕАД с търг за доставка на компресорно устройство и компресорна глава

24.11.2022 г.1 мин.

Възложител: Булгартрансгаз ЕАД

Предмет на поръчката: Доставка на компресорно устройство и компресорна глава.

  • Възложител: Булгартрансгаз ЕАД

    Предмет на поръчката: Доставка на компресорно устройство и компресорна глава.

  • 24.11.2022 г.

  • 05.12.2022 г.

  • 01351-2022-0079

  • https://app.eop.bg/today/251206