Булгартрансгаз ЕАД избира доставчик на филтри

09.10.2019 г.1 мин.

Обществена поръчка за доставка на филтри обяви Булгартрансгаз ЕАД на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

 

Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 42955000: Части за филтрационни машини.

 

Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 28.10.2019 г.

 

Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

 

Номер: 01351-2019-0056

 • Обществена поръчка за доставка на филтри обяви Булгартрансгаз ЕАД на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки.

   

  Кодът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV) е 42955000: Части за филтрационни машини.

   

  Срокът за получаване на офертите е 17:00 часа на 28.10.2019 г.

   

  Повече информация за обявената обществена поръчка може да намерите на официалния сайт на Агенцията по обществени поръчки:

   

  Номер: 01351-2019-0056

 • 09.10.2019 г.