БДЖ – ПП с търг за резервни части, системи за търговско измерване на тягова електроенергия

12.04.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на системи за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ) за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ обяви „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД – Благоевград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на системи за търговско измерване на тягова електроенергия (СТИТЕ) за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ обяви „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД – Благоевград на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 12.04.2021 г.

  • 29.04.2021 г.

  • 38554000: Доставки

  • 01605-2021-0005

  • https://app.eop.bg/today/118697