АЕЦ „Козлодуй“ с публично състезание за стоманени спирателни арматури

23.02.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Доставка на стоманени спирателни арматури за рециркулацията на системите за безопасност на 5 и 6 блок“ обяви АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Доставка на стоманени спирателни арматури за рециркулацията на системите за безопасност на 5 и 6 блок“ обяви АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 23.02.2021 г.

  • 16.03.2021 г.

  • 42130000: Доставки

  • 00353-2021-0049

  • https://app.eop.bg/today/109372