АЕЦ „Козлодуй“ с публично състезание за подмяна на силови кабели

05.03.2021 г.1 мин.

Обществена поръчка с предмет „Подмяна на силови кабели за средно „U“ 6kV“ обяви АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • Обществена поръчка с предмет „Подмяна на силови кабели за средно „U“ 6kV“ обяви АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на сайта на Агенция по обществените поръчки.

  • 05.03.2021 г.

  • 25.03.2021 г.

  • 71320000: Услуги

  • 00353-2021-0058

  • https://app.eop.bg/today/105609