АЕЦ Козлодуй ЕАД с търг за доставка на броячи тип: СИ-19БГ и СИ-38Г

25.05.2023 г.1 мин.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Предмет на поръчката: Доставка на броячи тип: СИ-19БГ и СИ-38Г.

  • Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

    Предмет на поръчката: Доставка на броячи тип: СИ-19БГ и СИ-38Г.

  • 25.05.2023 г.

  • 20.06.2023 г.

  • 38341400: Доставки

  • 00353-2023-0113

  • https://app.eop.bg/today/298148