Аварийни скоби от неръждаеме стомана

23.11.2022 г.9 мин.

Пъръчката обхваща: Периодични  доставки  за срок от дванадесет месеца на аварийни скоби от неръждаема стомана, обособени в следните групи:
Група  1. –  Аварийни скоби за етернитови тръби
1.1. Dy – 60 mm, PN – 10, 15 atm; 1.2. Dy – 80 mm, PN – 10, 15 atm; 1.3. Dy – 100 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.4. Dy – 125 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.5. Dy – 150 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.6. Dy – 200 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.7. Dy – 250 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.8. Dy – 300 mm, PN – 5, 10 atm; 1.9. Dy – 350 mm, PN – 5, 10 atm; 1.10. Dy – 400 mm, PN – 5, 10 atm; 1.11. Dy – 475 mm, PN – 10 atm; 1.12. Dy – 546 mm, PN – 10 atm
Група  2. –  Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби
2.1. Размер– ½ “,  PN – 16 atm; 2.2. Размер– ¾ “,  PN – 16 atm; 2.3. Размер– 1 “,  PN – 16 atm; 2.4. Размер– 1 ¼ “,  PN – 16 atm;                      2.5. Размер– 1 ½ “,  PN – 16 atm; 2.6. Размер– 2 “,  PN – 16 atm; 2.7. Размер– 2 ½ “,  PN – 16 atm; 2.8. Dy – 80 mm, PN – 16 atm; 2.9. Dy – 83 mm, PN – 16 atm; 2.10. Dy – 85 mm, PN – 16 atm; 2.11. Dy – 89 mm, PN – 16 atm;  2.12. Dy – 95 mm, PN – 16 atm; 2.13. Dy – 102 mm, PN – 16 atm; 2.14. Dy – 108 mm, PN – 16 atm; 2.15. Dy – 110 mm, PN – 16 atm; 2.16. Dy – 121 mm, PN – 16 atm; 2.17. Dy – 133 mm, PN – 16 atm; 2.18. Dy – 159 mm, PN – 16 atm;   2.19  Dy – 168 mm, PN – 16 atm; 2.20.  Dy – 175 mm, PN – 16 atm; 2.21.Dy – 219 mm, PN – 16 atm; 2.22. Dy – 273 mm, PN – 16 atm; 2.23. Dy – 325 mm, PN – 16 atm;  2.24. Dy – 377 mm, PN – 16 atm; 2.25. Dy – 426 mm, PN – 16 atm; 2.26. Dy – 531 mm, PN – 16 atm; 2.27. Dy – 630 mm, PN – 16 atm; 2.28. Dy – 719 mm, PN – 16 atm; 2.29. Dy – 820 mm, PN – 16 atm; 2.30. Dy – 920 mm, PN – 16 atm; 2.31. Dy – 1020 mm, PN – 16 atm; 2.32. Dy – 1120 mm, PN – 16 atm
Група  3. –  Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби
3.1. Dy – 25 mm, PN – 16 atm; 3.2. Dy – 32 mm, PN – 16 atm; 3.3. Dy – 50 mm, PN – 16 atm; 3.4. Dy – 63 mm, PN – 16 atm; 3.5. Dy – 75 mm, PN – 16 atm; 3.6. Dy – 90 mm, PN – 16 atm; 3.7. Dy – 110 mm, PN – 16 atm ; 3.8. Dy – 125 mm, PN – 16 atm; 3.9.   Dy – 140 mm, PN – 16 atm; 3.10. Dy – 160 mm, PN – 16 atm; 3.11. Dy – 200 mm, PN – 16 atm; 3.12. Dy – 250 mm, PN – 16 atm; 3.13. Dy – 315 mm, PN – 16 atm; 3.14. Dy – 355 mm, PN – 16 atm;              3.15. Dy – 400 mm, PN – 16 atm; 3.16. Dy – 450 mm, PN – 16 atm
Група  4. –  Отклонителни  скоби за етернитови тръби
4.1. Магистрала Dy – 60 mm, отклонения: муфа 1” и 2”; 4.2. Магистрала Dy – 80 mm, отклонения: муфа 1” и 2”; 4.3. Магистрала Dy – 100 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80; 4.4. Магистрала Dy – 125 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100; 4.5. Магистрала Dy – 150 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф 100, Ф125;4.6. Магистрала Dy – 200 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф 100, Ф125, Ф150; 4.7. Магистрала Dy – 250 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.8. Магистрала Dy – 300 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.9. Магистрала Dy – 350 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.10. Магистрала Dy – 400 mm, отклонения: муфа 2”,  фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.11. Магистрала Dy – 475 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.12. Магистрала Dy – 546 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200

 • Пъръчката обхваща: Периодични  доставки  за срок от дванадесет месеца на аварийни скоби от неръждаема стомана, обособени в следните групи:
  Група  1. –  Аварийни скоби за етернитови тръби
  1.1. Dy – 60 mm, PN – 10, 15 atm; 1.2. Dy – 80 mm, PN – 10, 15 atm; 1.3. Dy – 100 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.4. Dy – 125 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.5. Dy – 150 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.6. Dy – 200 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.7. Dy – 250 mm, PN – 5, 10, 15 atm; 1.8. Dy – 300 mm, PN – 5, 10 atm; 1.9. Dy – 350 mm, PN – 5, 10 atm; 1.10. Dy – 400 mm, PN – 5, 10 atm; 1.11. Dy – 475 mm, PN – 10 atm; 1.12. Dy – 546 mm, PN – 10 atm
  Група  2. –  Аварийни скоби за поцинковани и стоманени тръби
  2.1. Размер– ½ “,  PN – 16 atm; 2.2. Размер– ¾ “,  PN – 16 atm; 2.3. Размер– 1 “,  PN – 16 atm; 2.4. Размер– 1 ¼ “,  PN – 16 atm;                      2.5. Размер– 1 ½ “,  PN – 16 atm; 2.6. Размер– 2 “,  PN – 16 atm; 2.7. Размер– 2 ½ “,  PN – 16 atm; 2.8. Dy – 80 mm, PN – 16 atm; 2.9. Dy – 83 mm, PN – 16 atm; 2.10. Dy – 85 mm, PN – 16 atm; 2.11. Dy – 89 mm, PN – 16 atm;  2.12. Dy – 95 mm, PN – 16 atm; 2.13. Dy – 102 mm, PN – 16 atm; 2.14. Dy – 108 mm, PN – 16 atm; 2.15. Dy – 110 mm, PN – 16 atm; 2.16. Dy – 121 mm, PN – 16 atm; 2.17. Dy – 133 mm, PN – 16 atm; 2.18. Dy – 159 mm, PN – 16 atm;   2.19  Dy – 168 mm, PN – 16 atm; 2.20.  Dy – 175 mm, PN – 16 atm; 2.21.Dy – 219 mm, PN – 16 atm; 2.22. Dy – 273 mm, PN – 16 atm; 2.23. Dy – 325 mm, PN – 16 atm;  2.24. Dy – 377 mm, PN – 16 atm; 2.25. Dy – 426 mm, PN – 16 atm; 2.26. Dy – 531 mm, PN – 16 atm; 2.27. Dy – 630 mm, PN – 16 atm; 2.28. Dy – 719 mm, PN – 16 atm; 2.29. Dy – 820 mm, PN – 16 atm; 2.30. Dy – 920 mm, PN – 16 atm; 2.31. Dy – 1020 mm, PN – 16 atm; 2.32. Dy – 1120 mm, PN – 16 atm
  Група  3. –  Аварийни скоби за PVC и полиетиленови тръби
  3.1. Dy – 25 mm, PN – 16 atm; 3.2. Dy – 32 mm, PN – 16 atm; 3.3. Dy – 50 mm, PN – 16 atm; 3.4. Dy – 63 mm, PN – 16 atm; 3.5. Dy – 75 mm, PN – 16 atm; 3.6. Dy – 90 mm, PN – 16 atm; 3.7. Dy – 110 mm, PN – 16 atm ; 3.8. Dy – 125 mm, PN – 16 atm; 3.9.   Dy – 140 mm, PN – 16 atm; 3.10. Dy – 160 mm, PN – 16 atm; 3.11. Dy – 200 mm, PN – 16 atm; 3.12. Dy – 250 mm, PN – 16 atm; 3.13. Dy – 315 mm, PN – 16 atm; 3.14. Dy – 355 mm, PN – 16 atm;              3.15. Dy – 400 mm, PN – 16 atm; 3.16. Dy – 450 mm, PN – 16 atm
  Група  4. –  Отклонителни  скоби за етернитови тръби
  4.1. Магистрала Dy – 60 mm, отклонения: муфа 1” и 2”; 4.2. Магистрала Dy – 80 mm, отклонения: муфа 1” и 2”; 4.3. Магистрала Dy – 100 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80; 4.4. Магистрала Dy – 125 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100; 4.5. Магистрала Dy – 150 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф 100, Ф125;4.6. Магистрала Dy – 200 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф 100, Ф125, Ф150; 4.7. Магистрала Dy – 250 mm, отклонения: муфа 1” и 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.8. Магистрала Dy – 300 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.9. Магистрала Dy – 350 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.10. Магистрала Dy – 400 mm, отклонения: муфа 2”,  фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.11. Магистрала Dy – 475 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200; 4.12. Магистрала Dy – 546 mm, отклонения: муфа 2”, фланец Ф60, Ф80, Ф100, Ф125, Ф150, Ф200

 • 23.11.2022 г.

 • 07.12.2022 г.

 • 00459-2022-0015

 • https://app.eop.bg/today/255146