Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и батерии за непрекъсваеми токозахранващи устройства

25.11.2021 г.1 мин.

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и батерии за непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)“.

  • Предметът на настоящата обществена поръчка е „Абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и батерии за непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS)“.

  • 25.11.2021 г.

  • 20.12.2021 г.

  • 50532000: Услуги

  • 00145-2021-0202

  • https://app.eop.bg/today/162746