NSR – HR & Consulting: Експертът по човешки ресурси следва да съчетава богат опит в различни професионални направления

21.07.2022 г.7 мин.

Отдавна всеки сектор на индустрията е осъзнал, че човешките ресурси са най-ценният му актив. Терминът „управление на човешките ресурси“ описва мениджмънта и развитието на служителите в една организация. Тук се включват всички дейности, които са свързани с управлението на човешкия капитал в организацията. Под „управление“ следва да се разбира въздействие в посока постигането на определени цели на компанията, като се осигури полза и оптимален резултат по цялата верига – клиенти, служители, мениджъри и собственици. Дейността по управление на кадрите се осъществява от съответните специалисти, чиято длъжност най-често са определя като „експерт по човешки ресурси“. Какво представляват те и каква е тяхната роля в една организация, разясняват от Корпоративна социална отговорност (NSR – HR & Consulting), водеща агенция за подбор на персонал и фирмени консултации, основана през 2015 г. Дружеството помага на компаниите и служителите да постигат по-високо ниво на успех и значимост посредством богата палитра от услуги. Ето какво споделиха HR експертите пред Инженер.bg.

Върху какво се фокусира експертът по човешки ресурси?

Специалистът, отговарящ за подбора и управлението на персонала, има следните основни функции:

 • Намиране и назначаване на нови служители;
 • Организиране и/или провеждане на обучения на персонала;
 • Изчисляване на компенсации;
 • Изчисляване на бонуси;
 • Изграждане и поддържане на добри служебни взаимоотношения;
 • Дейности по посока организационно развитие.

„Процесът по мениджмънт на човешките ресурси обхваща и други дейности. Поради това е препоръчително всеки специалист в тази сфера да има разностранен опит в различни направления“, обясниха от компанията.

Екипът на NSR – HR & Consulting осъществява дейности по подбора на персонал и предоставя услуги, характеризиращи се с бързина, качество и доверие. Дружеството помага както на бизнеса, така и на хората, които притежават и управляват този бизнес. Необходимо е всеки един експерт по човешки ресурси да има опит в сферата на подбор на персонал.

„Експертът по човешки ресурси влиза в ролята и на HR мениджър – това е стратегическа и интензивна професия. Защо е нужна компетентност в тази сфера? Основната функция на HR-специалиста е подпомагането на мениджмънта при наемане на нови служители. Всъщност ние сме движещата сила зад успехите на всеки служител, респективно и на всяка компания. HR отделите имат роля при справяне с трудните моменти, като чрез работата и отговорностите си следва да подпомагат постигането на по-добри фирмени резултати“, споделиха от NSR – HR & Consulting.

„Необходими са познания и умения и в областта на обучение и развитие на персонала. Експертите по човешки ресурси следва да умеят да планират, разработват, изпълняват и оценяват програми за развитие и обучение, за да осигуряват на останалите служители възможност да придобиват умения и да се развиват, а следователно да се постигнат и целите на организацията. Когато структурата на една организация се изгражда на основата на стандартизирани подходи и обучения, се поставя стабилна основа за постигане на дълготрайно и устойчиво финансово и производствено израстване“, допълниха от дружеството.

Какви умения трябва да притежава един експерт по човешки ресурси?

Необходимите умения за всеки експерт по човешки ресурси, коментираха от NSR – HR & Consulting, са следните:

 • Активно и проактивно поведение, контрол върху изпълнението на задачите;
 • Участие в разработването на стратегиите на компанията;
 • Способности за умело управление на таланта и дизайна на организацията;
 • Умения за подобряването на системите и практиките за управление на човешките ресурси;
 • Отлично познаване бизнеса на компанията;
 • Всекидневно качествено оперативно управление на хората.

Какво включва управлението на човешките ресурси?

Основна задача на всеки екип в тази сфера е да намира потенциални служители. В тази връзка, всеки експерт в тази област е важно да съблюдава процеса по наемате на нови кадри. Към неговите задачи се отнасят също така определянето на бонусите, заплатите, вида на обученията и т.н.

„HR мениджърите са тези, които имат мисията да окуражават служителите, за да дават най-доброто от себе си и по този начин да допринесат за развитието на компанията. Създаването на подходяща работна среда също е задача на експертите по човешки ресурси. Наред с това те следва да следят дали програмите за развитие на служителите, които избират или самите те създават, влияят положително върху бизнеса и постиганите резултати“, убедени са HR специалистите.

„За да бъде човек експерт в областта на човешките ресурси, не е достатъчно само едно качество, а съчетаването на много и разностранни умения. Това е задължително, ако някой желае да бъде наистина добър в тази сфера. NSR – HR & Consulting разполага със специалисти с дългогодишен опит в подбора и оценяването на персонал. Доверявайки се на нас, можете да бъдете уверени, че услугите ще бъдат извършени на високо ниво, с отдаденост и професионализъм“, посочиха още от компанията.

Актуалните обяви за работа от доказани работодатели, които предлага компанията NSR – HR & Consulting, бихте могли да следите в нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: freepik.com

Тагове: HR, NSR – HR & Consulting, кариера

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Корпоративна Социална Отговорност ЕООД
www.nsr.bg