Първите 7: Ректорите, които ни помогнаха да се вдъхновим отново от висшето техническо образование в България

03.06.2021 г.11 мин.

Имахме удоволствието и честта върху виртуалните страници на Инженер.bg да посрещнем ректорите на повечето от техническите университети в България! Благодарение на техните думи успяхме да се докоснем до висшето техническо образование  такова, каквото трябва да бъде  съвременно, но стъпило върху стабилни традиции, вдъхновяващо, търсещо, пълно с ентусиазъм. Със инициативата ни, посветена на 24 май, не просто проведохме искрени и задълбочени интервюта, но и изпълнихме една от мисиите ни като медия  да бъдем „мост“ между бизнеса и образованието, между младите ентусиасти и професионалната им реализация. Ето защо не можем да откъснем мислите си от темата и предлагаме и на Вас кратък обзор на специалните коментари на ректорите, като израз на желанието ни научната общност да присъстват трайно в нашите специализирани рубрики.

Седем са чудесата на света, седем са нотите и дните от седмицата. По повод 24 май, отговор на нашите въпроси до момента дадоха 7 ректори. Ние им благодарим за доверието и трайната следа, която оставиха в нас, и сме в очакване на коментарите от останалите им колеги ...

И така:

Проф. д-р инж. Илия Железаров – ректор на Технически университет – Габрово

Новите проекти, по които работим, както и фактът, че се случват много нови неща, ме кара да се развивам като преподавател и учен.

С основание мога да заявя, че Технически университет – Габрово през последните години се развива доста интензивно и безспорно все по-осезаемо се утвърждава като водещ университет за подготовка на инженерни кадри. Миналата година, въпреки затрудненията, причинени от разпространението на коронавируса, успяхме да открием Технологичния парк на университета. Това е място, в което ще се реализират научни, научно-приложни и приложни изследвания, както и пространство, в което студенти и ученици ще могат да се обучават.

В края на миналия месец с един от нашите партньорски университети в Германия сключихме договор за съвместно обучение и издаване на двойни дипломи. По този начин 8 бакалавърски специалности, по които реализираме обучение, са обхванати чрез новия договор и това дава възможност на студентите от тези специалности да получат и българска, и немска диплома.

 

Проф. д-р Миглена Темелкова – ректор на Висшето училище по телекомуникации и пощи

Висшето училище по телекомуникации и пощи е бутиково учебно заведение, без аналог в страната, в което среща си дават не само традиции и иновации, наука, образование и бизнес, но и уникалността на предлаганите образователни продукти и използваните обучителни подходи.

На път сме с колегите от медицинските университети във Варна, Пловдив и Плевен да създадем и хибридните специалности – „Телемедицина“, „Компютърно администриране на медицинска техника“ и „Софтуерно програмиране на медицинска апаратура“, които ще дадат на Балканския полуостров първите инженери, компетентни да боравят и обслужват новите технологични решения в медицината.

Създадохме и вече една година е на образователния пазар и единствената в България интердисциплинарна бакалавърска специалност – „Мениджмънт и информационни технологии в телекомуникациите“, а вече четвърта година магистърската ни програма „Смарт лидерство“ изгражда лидери от нов тип, способни да мотивират и постигат синергия в екипи, опериращи в дигитална среда.

От есента на 2021 г. на образователния пазар ще се появи и първата в България интердисциплинарна магистърска програма „Дигитална икономика“ – продукт на две висши училища – ние и колегите ни от Свищов. Също от септември стартираме и уникалната магистърска програма „Комуникационни мрежи и киберразследване“, на английски език, разработена съвместно с водещи експерти – наши партньори от Израел.

 

Проф. д-р Марин Маринов – ректор на Европейския политехнически университет в Перник

Европейският политехнически университет – Перник е най-младият и единствен частен технически университет, който обучава български и чуждестранни студенти по 3 бакалавърски и 9 магистърски програми в областта на приложната информатика, зелената енергетика и строителното инженерство.

Предвиждаме акредитиране на направлението „Общо инженерство“, в рамките на което, със съдействието на нашите учредители от италианския университет „Пегасо“ – Неапол, ще развием още атрактивни специалности като дизайн на автомобили, мебели, мода и др. Специално внимание отделяме на акредитацията на дистанционното обучение като необходима форма в условията на пандемия.

 

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев – ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“

Минно-геоложки университет „Св. Иван рилски“ е на близо 70 години и се гордеем с това, което сме. Важното е, че работим ръка за ръка с бизнеса. Нашите учебни планове са направени така, че да удовлетворят неговите нужди и да са в унисон с тенденциите на световния пазар.

Партньорства с останалите университети предстоят, споделени ресурси с тях – също. Това само обогатява нашите знания и възможностите да предаваме знания. Не е нужно, ако колеги от друг университет имат апаратура за 1 милион лева, ние да купим същата. Не е редно, ако наш колега е в топ 2% на учените с най-голям принос в развитието на съвременната науката, да не бъде използван и от другите университети. А ние, бидейки малък университет, имаме двама учени в тези 2% най-добри в света.

 

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева – ректор на Висше строително училище „Любен Каравелов“

С гордост мога да кажа, че съм завършила Висшето строително училище „Любен Каравелов“, на което сега съм ректор. Това е висше училище с над 80-годишна история. Образователна институция с традиции.

С радост съобщавам, че ВСУ „Любен Каравелов“ спечели проект за модернизация. Това на първо място ще допринесе за повишаване качеството на образованието. Ще бъде направена дигитализация на учебно съдържание по редица учебни програми. Ще бъдат създадени нови бакалавърски, магистърски и докторски програми, някои от които ще се реализират съвместно с партньорските ни университети по проекта. Това означава, че част от времето студентите ни ще се обучават и в някой от партньорските ни университети. Един от тях е Техническият университет в Рига.

 

Проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова – ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет

Студентите са много интересна общност, те имат високи очаквания за периода на следването и за резултатите от обучението. Независимо от успеха си, те са с нагласа за професионално израстване и често виждаме, че добри инженери стават не отличниците, а готовите да се изправят пред предизвикателства млади хора.

Почти всяка година в ХТМУ се прави обновяване на специалности. През миналата бяха въведени няколко нови специалности: „Инженерна информатика“, „Биоматериали за приложение в медицината“, „Чиста енергия“, „Печатни технологии (дигитални и конвенционални)“, „Парфюмерия и козметика“. Всички те са разработени в резултат от изискванията на бизнеса.

Тази година се фокусирахме върху работата по проекти за съвместни програми със сродни университети. За щастие, вече спечелихме и проекти за развитие на интердисциплинарни програми с ТУ – София, СУ, ЮЗУ, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и ТУ – Габрово.

 

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова – ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“

Като преподаватели в университет, освен че сме учени и изследователи, ние сме най-вече ментори за младите хора, които са осъзнали силата на познанието и са поели по нелекия път на науката и придобиването на високоспециализирани професионални умения.

В момента ВТУ предлага широка палитра от бакалавърски и магистърски специалности, като по този начин се осигурява обучение на студентите в почти всички области на транспорта.

ВТУ традиционно има много добри взаимоотношения и партньорства с повече от 60 чуждестранни университети. Добра практика е обмяната на студенти, докторанти и преподаватели за десет дни всяка година между нашия университет и транспортните университети от Москва и Санкт Петербург. Друго важно партньорство, което продължава вече седем години, е с Технологичния университет в гр. Нингбо, Китайска народна република, в сферата на науката и образованието. Имаме деветима докторанти по тази програма, като те са с двойно ръководство – съответно научен ръководител от нашия университет и втори научен ръководител от китайския университет.

Много успешно се развиват съвместните образователни бакалавърски програми с Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“, гр. Варна, по „Корабоплаване“, „Корабна механика“ и „Киберсигурност в транспорта“.

Източник на снимковия материал: архив на участниците и университетите