Организация на производството в завода на Монтюпе в Русе – от суровината до готовото изделие

29.03.2017 г.5 мин.


Производственият процес в Монтюпе Русе е високотехнологичен, базиран на ноу-хау, предоставено от вече съществуващите други заводи на Montupet във Франция. „Непрекъснатото развитие е част от политиката на компанията, затова висококвалифицирани инженери неуморно работят заедно върху намирането на решения за подобрения –както тук, в нашия „Технологичен“ отдел, така и във Франция, в отдел „Развойна дейност““, обясниха за Инженер.bg от българското дружество.


В следващите редове ще ви разкажем за производствения процес в завода, следвайки технологичната последователност.


 

Изработка на пясъчни сърца

Изработката на пясъчни сърца за цилиндрови глави е основен етап от производствения процес на русенския завод. Пясъчните сърца, предназначени за различните видове цилиндрови глави, се произвеждат от автоматизирани сърцарни машини. За пясъчните отливки са необходими три основни суровини – пясък, смола и втвърдител. Всички смоли се добавят в пясъка и се омесват със смесител. Целта е да се покрие всяко зрънце на пясъка. Има два основни типа пясък – с нормална големина на песъчинките и с фини зрънца, като вторият тип се нуждае от повече смола, за да покрие всяко зрънце.Самият пясък се пренася и се складира в големи вертикални силози. Транспортът се осъществява с помощта на въздух (пневматични пулсатори), които избутват пясъка до бункерите, разположени над машините за изработка на пясъчни сърца.


Топене на метала

Разтопяването на метал е друга важна операция от производствения процес на българската фирма. Алуминият се топи в топилни пещи, работещи с природен газ и се излива в специални кофи, с които сe транспортира до поддържащите пещи.


 

 

Леене на продуктите чрез роботизирани системи

Цилиндровите глави се произвеждат от автоматизиран производствен комплекс, или т.нар. Карусел. Той представлява въртящо се производствено съоръжение с форма на кръг, разделено на 6 сектора, във всеки от които има по една кокилна машина.

 

Производственият процес е базиран на гравитационно леене. Навлизането и движението на метала в матрицата се дължи на гравитационен процес. Запълването на леярската форма се осъществява от тежестта на метала. Положителното при този тип леене е, че производителността е висока и по-бързо се реализират необходимите технологични параметри.Произведените от Карусела цилиндрови глави преминават през тунел, в който се охлаждат, след което следват довършителни операции по отливката, а именно стръскване на пясъка, рязане на остатъчен метал, ако е наличен, както и т.нар. визуален контрол 1 – оглеждане на продукта за дефекти.

 

3D- и рентгенов контрол

Допълнително, на определен брой отливки се извършва и триизмерен, 3D-контрол (за проверка геометричните размери) и рентгенов контрол (за откриване на структурни дефекти на отливките).


 

 

Термична обработка

Продуктите подлежат и на термична обработка. Процесът представлява контролирани термични цикли на затопляне и охлаждане на алуминиевите детайли с цел подобряване физическите им качества чрез изменение на структурата на кристалната им решетка.


 

Механична обработка и контрол

Изискванията на клиентите за параметрите на някои продукти налагат изпращане на отливките от дадения тип в участък „Механична обработка“, където се извършва студена обработка на цилиндровите глави с машини с цифрово програмно управление.


 

Повече информация за Монтюпе ЕООД,марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и активни промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg ТУК!


Източник на снимковия материал: Монтюпе

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Монтюпе ЕООД
http://www.montupet.bg