Как индустриалните газове на SIAD спомагат за по-ефективни производствени процеси в металургията?

19.01.2021 г.6 мин.

Производството на основни метали формира повече от 12% от обема на индустриалното производство в България. Подпомагайки изцяло металургията у нас, СИАД България – дъщерно дружество на водещата италианска химическа група СИАД, доставя пълен набор от промишлени газове и свързаните с тях технологии за производство и леене на цветни метали – алуминий, мед, олово, калай, цинк; благородни метали, черни метали, както и производството на профили и др.

„Сред богатото разнообразие от индустриални газове от портфолиото на СИАД, предназначени за металургичния сектор, са аргон, водород, азот, кислород и др., които доказано подобряват производителността и качеството, редуцирайки експлоатационните разходи“, коментираха пред Инженер.bg от СИАД България.

За ползите от кислорода в производството на метали

Сред основните процеси от производството на основни метали, при които кислородът намира широко приложение, е обогатяване на въздуха за горене в топилните пещи и вагрянките за производство на чугун, цветни метали и минерална вата. „В резултат, тази операция води до икономия на енергия, по-добро качество и по-висока производителност, като същевременно приложението й не изисква сложни модификации на стопилната инсталация и следователно големи инвестиции“, уточниха от компанията.

Употребата на кислород при газопламъчните горелки за стопяване на стомана в пещи с дъгов разряд пък съкращава времето за стопяване и понижава потреблението на енергия. Кислородът има важна роля и при газопламъчните горелки за ротационни пещи за чугун, олово, мед, месинг, алуминий, сплави от ценни метали и калай, тъй като неговото действие спомага за по-висока скорост на възстановяване на метала, редуциране на газовите емисии, по-бързо стопяване и съответно по-ниска консумация на енергия.

Използването на чист кислород е широко застъпен процес и при окисляването и рафинирането на черни и цветни метали. „Той служи за отстраняване на антимона от разтопеното олово, за частично оксидиране на титана в операциите със сярна киселина, за окисляване на хром при производството на хромова киселина и солите й, както и за окисляване на бивалентно желязо до тривалентна форма във водни разтвори“, обясниха от СИАД.

За ролята на аргона в металургичните процеси

Като благороден, едноатомен и химически инертен газ, аргонът е застъпен в различни процеси в производството на метали. Сред тях са дегазиране на стопен алуминий, трамбовка и химично хомогенизиране на стопени метали, защита от окисляване на стопени метали, термообработка на метали и др.

„При дегазирането на стопен алуминий, със своята ниска разтворимост в разтопената маса, аргонът въздейства на наличния водород в стопилката, огражда го и го отстранява от течността“, заявиха от СИАД. „А поради „химичната си инертност към металите“, аргонът е приложим в операции по смесване, химична хомогенизация и сепарация на леките материали от разтопените метали“, допълниха те.

По-високата плътност на аргона спрямо тази на въздуха го превръща в подходящо решение за създаване на защитни слоеве на разтопените метали от окисляване. „По-конкретно в тази си функция аргонът се използва при производството на сплави от благородни метали, като злато и сребро, топене на калай и цинк, стопяване на алуминиеви сплави с високо съдържание на магнезий, както и стопяване на специални легирани стомани за предотвратяване на окисляването на техните легиращи елементи – хром, молибден, титан и др.“, разказаха от компанията.

Каква е функцията на азота, въглеродния диоксид и водорода при термообработката на метали?

„В процесите по термообработка на метали чрез азот се създава синтетична газова среда за защита на металите. Той се използва при разтопени метали като алтернатива на аргона, за горещо пресоване и за екструдиране на алуминий с вкарване на течен азот в багрилните вещества“, коментираха от СИАД България. „Въглеродният диоксид има подобна функция като на азота в ролята му да генерира защитна среда, като той замества традиционната силно замърсяваща смес, съдържаща серен диоксид от изгарянето на сярата, поставена за целта в пещта за обработка“, посочиха те

„Употребата на водород при термообработката на метали е наложителна, когато е необходимо да се поддържа възстановителна газова среда в пещите, с цел да се избегне окисляване и да се  намали количеството съдържащите се оксиди“, заявиха в заключение българските специалисти на SIAD.

Източник на снимковия материал: СИАД България, pixabay.com

Тагове: SIAD, металургия, СИАД България, технически газове

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

СИАД България ЕООД
www.siad.bg