Захранвания EPSITRON ECO Power - сред най-новите попълнения в продуктовата гама на WAGO Kontakttechnik

08.10.2015 г.4 мин.


Захранванията EPSITRON ECO Power от серия 787 са сред най-новите продуктови предложения на водещия немски производител WAGO Kontakttechnik, съобщиха за Инженер.bg от българския офис на компанията. „В редица приложения в практиката се изисква единствено поддържането на постоянно напрежение от 24 V, без изпълнението на допълнителни функции. В подобни случаи, захранванията ЕСО са една икономически изгодна алтернатива”, допълниха от ВАГО България.

 

Захранванията са с плосък и солиден метален корпус и осигуряват изходни токове от 2,5 A, 5 A или 10 A. Сред предимствата им са и наличието на светодиоди за ясна сигнализация на експлоатационния статус, възможност за извършване на настройки на изходното напрежение от фронталната страна на захранването, коефициент на полезно действие от 82%, както и технологията за бързо свързване без необходимост от поддръжка CAGE CLAMP. „Това са само някои от предимствата, които правят тези устройства не само финансово изгодни, но и лесни за монтаж и експлоатация”, поясниха от ВАГО.

 

Сигурно и надеждно свързване

Технологията за свързване CAGE CLAMP позволява осъществяването на безопасна и устойчива на вибрации връзка, без необходимост от поддръжката на едножилни, многожилни или клипс-кабели.

 

Фиксиран монтаж

Захранващите блокове от фамилията ECO са плоски, но също така и много солидни, благодарение на използваните при тях метални корпуси. Монтажът върху шина DIN 35 се осъществява бързи и надеждно, като за целта в устройството е предвидена съединителна планка.

 

Ясна сигнализация

Всички захранващи блокове от фамилията ECO разполагат с индикатор на експлоатационния статус, който сигнализира чрез зелен светодиод наличието на изходно напрежение. Червен светодиод индикира за свръхток. „Това улеснява пускането в експлоатация и дава на персонала по поддръжка възможност за по-бързо получаване на информация за статуса на машините или системите”, коментираха от ВАГО.

 

Устойчивост на високи натоварвания

Много товари имат повишена консумация на електрически ток в момента на включването им. Захранващите блокове ECO с константна крива на характеристиките на тока доставят 1,1 пъти номиналния ток на изхода при понижено изходно напрежение. При нискоомни къси съединения, изходното напрежение се редуцира до нула и отново се включва автоматично веднага след като късото съединение бъде отстранено.

 

Голям толеранс при подаването на захранване

Широкодиапазонният вход на захранващите блокове ECO позволява захранване с променлив ток с напрежение от 90 до 264 V, така че дадена серийна машина да може да бъде използвана без извършване на допълнителни модификации или настройки в различни захранващи мрежи в Европа, Америка или Азия. В допълнение, това повишава устойчивостта на колебания на напрежението в захранващата мрежа, което от своя страна повишава експлоатационната надеждност.


 

Технически характеристики на продукта EPSITRON ECO Power:

 - Номинално изходно напрежение: 24 V DC;

 - Солиден метален корпус;

 - Технология за свързване CAGE CLAMP®;

 - Устойчив на работа без натоварване и къси съединения;

 - Лесен монтаж върху монтажна шина DIN;

 - Регулируемо изходно напрежение 24 V;

 - Светодиоден индикатор на статуса;

 - Широкодиапазонен вход.

 

Източник са снимковия материал: WAGO Kontakttechnik

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ВАГО България ООД
www.wago.com/bg