Елпром Хеви Индъстрис отбеляза Деня на Земята с мащабна доброволческа инициатива за почистване на цялата компания

25.05.2023 г.5 мин.

Станете част от екипа на Елпром Хеви Индъстрис и не спирайте да развивате талантите и уменията си в иновативна работна среда.

Елпром Хеви Индъстрис, световно утвърден лидер в разработката и производството на силови трансформатори и стъпални регулатори, не пропусна да отбележи подобаващо един от най-зелените месеци в годината – април. Точно когато настъпването на пролетта и събуждането на природата са най-осезаеми, светът отбелязва и Денят на Земята (22 април) – празник, който винаги е придружен с много инициативи. През тази година екипът на Елпром Хеви Индъстрис го отпразнува, като даде своя принос към околната среда, впускайки се в активно пролетно почистване на територията на компанията. Повече за това как преимна акцията, разказаха от българското дружество пред Инженер.bg

„Това да бъдем отговорни към околната среда е от изключително значение за нас”, тези думи на специалистите от Елпром Хеви Индъстрис са и основната причина за организирането на доброволческа инициатива, свързана с пролетно почистване на територията на компанията, която се проведе на 20 април по случай световния Ден на Земята. В нея активно участие взеха специалисти от различните отдели на компанията, които обединиха сили така, както правят всеки в работата си, и заедно допринесоха за по-добрата атмосфера в компанията, а също и за по-чистото и „зелено“ бъдеще на всички.

Ръководството на Елпром Хеви Индъстрис изказа сърдечна благодарност към всички служители, които се включиха и подадоха ръка на природата. „Вашата активност и участие имат значение! С общи усилия направихме работното ни място по-уютно и приятно”, обърнаха се към екипа си те.

За Елпром Хеви Индъстрис опазването на природата и грижата към околната среда винаги са били топ приоритет, като компанията, освен чрез вълнуващи инициативи подобни на тази, провела се на 20 април, активно имплементира екологични цели и в политиките, които провежда. Специалистите непрекъснато работят към това драстично да намалят въглеродния си отпечатък и да допринесат за опазването на околната среда, като сред основните стратегии, на които залагат са:

Енергийна ефективност

Елпром Хеви Индъстрис използва енергоспестяващи технологии и оборудване в своите производствени процеси. Това включва енергоспестяващи осветителни тела, машини с по-висока ефективност и системи за оптимизиране на енергийното потребление.

Възобновяеми източници на енергия

Компанията инвестира във възобновяеми източници на енергия като слънчева и вятърна енергия. Това включва инсталиране на слънчеви панели и използване на ветрогенератори за генериране на електричество за производствените бази.

Екологично съобразни материали

Елпром Хеви Индъстрис се стреми да използва екосъобразни материали в своите продукти и производствени процеси. От фирмата проследяват и намаляват използването на вредни химикали, както и на материали с висок въглероден отпечатък.

Рециклиране и управление на отпадъци

Дружеството се фокусира върху рециклирането на отпадъци и оптимизирането на управлението им, като насърчава разделянето на рециклируеми материали, като хартия, картон, пластмаса и метал, и прилага стриктни процедури за разделно събиране и обработка на отпадъците в производството си.

Сътрудничество с общността и образование

Елпром Хеви Индъстрис се включва в образователни и информационни инициативи, които повишават осведомеността за екологичните предизвикателства и насърчават устойчивия начин на живот. Екипът на компанията също така активно си сътрудничи с местната общност и участва в проекти за опазване на природата и екосистемите.

„Елпром Хеви Индъстрис се стреми да намери оптималния баланс между ефективност, екологичност и безопасност на труда, за да отговори максимално на изискванията на клиентите, нормативната уредба, персонала и обществото. Организацията ни работи на базата на разработен бизнес план, в който са включени инвестиции за подобряване на процедурите и дейностите, свързани с качеството, околната среда, здравето и безопасността“, допълниха още компанията.

Ако се интересувате от възможностите за стаж и професионална реализация, които Елпром Хеви Индъстрис предлага, повече информация за компанията и свободните работни места бихте могли да откриете в нейния нейния микросайт в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: Елпром Хеви Индъстрис, canva.com

Тагове: HR, Елпром Хеви Индъстрис, кариера, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Елпром Хеви Индъстрис АД (Хюндай Хеви Индъстрис Ко. България)
https://www.hhi-co.bg/bg