Хранилището за семена Svalbard Global Seed Vault – обещание за бъдещето на земеделието и хранителното разнообразие

06.07.2024 г.7 мин.

Инженерни истории

Мислите и сценариите за края на света занимават човешкия ум откакто човешкият род съществува изобщо. Това дава трайно отражение в поп културата, фолклора и дори в религията, като днес води след себе си създаването на редица световноизвестни книги, филми и игри. И докато обикновено се набляга на зрелищни и футуристични аспекти на темата, рядко вниманието се насочва към прагматични въпроси, свързани с начините за съхранение на агрокултурите при катаклизъм например. Съвсем реалните отговори на редица незададени въпроси се крият под дълбоките снегове на Свалбард, Норвегия. В следващите редове ще разгледаме глобалното хранилище за семена, т.нар. Svalbard Global Seed Vault, неговото предназначение и обещанието, което ни дава за по-сигурно бъдеще.

Историята на хранилището започва с The Crop Trust – международна организация с нестопанска цел, посветена на опазването на разнообразието на културите в световен мащаб, която работи с дарители и учени от цял свят.

През 2004 г. изследователска група, включваща Кари Фаулър, бивш изпълнителен директор на Crop Trus, Science for humanity's greatest challenges (CGIAR), Норвежкия аграрен университет и Центъра за генетични ресурси NordGen, провежда проучване за най-подходяща локация и среда за дългосрочно съхранение на семена. Резултатите от проучването водят до избора на Свалбард, най-северната и неконтинентална част на Норвегия. Част от факторите за избор на локацията са ограничения достъп и ниските температури.

Seed Vault е открит като партньорство между Министерството на земеделието и храните на правителството на Норвегия, NordGen и Crop Trust. Списание „Time“ определя глобалното хранилище за семена за 6-ото най-добро изобретение на 2008 г., когато официално отваря врати.

Своеобразният Ноев ковчег за семена Svalbard Global Seed Vault съхранява дубликати на 1 301 397 проби от семена от почти всяка страна по света с място за още милиони и вече повече от 15 години успешно пази колекциите, подсигурявайки основата на бъдещето хранително разнообразие.

Защо се нуждаем от глобален трезор за семена?

В световен мащаб над 1700 генбанки съхраняват колекции от хранителни култури, но много от тях са уязвими, изложени не само на природни стихии и войни, но и застрашени от липса на финансиране или лошо местно управление. Цяла колекция би могла да бъде напълно унищожена при техническа повреда в охлаждането на дадената банка. От своя страна, загубата на сортове култури е необратима. Хранилището в Свалбард съхранява дубликати на семена от световните колекции като предпазна мярка срещу подобна катастрофална загуба.

Защо се нуждаем от разнообразие на културите?

Разнообразието на културите в световен мащаб е от изключително значение за една бъдеща хранителна сигурност.

Чрез съхранението на агрокултурите и предоставяне на достъп на изследователи, селекционери и фермери към тези банки, може да се надяваме, че ще адаптираме селското стопанство към климатичната криза.

Svalbard Global Seed Vault може да бъде наречен с лекота и уникална застрахователна полица, съхранявайки всички важни растителни сортове и предлагаща възможности за бъдещите поколения да преодолеят предизвикателствата на изменението на климата и растежа на населението.

Как работи?

За оптимално съхранение на семената е необходима температура от −18 °C.

Тъй като базата на хранилището е разположена под земята, ниските температури и дебелите скали гарантират, че пробите от семена ще останат замръзнали дори при проблем със захранването.

Пробите се слагат в опаковки, изработени по поръчка от трислойно фолио, след което се запечатват в кутии и се съхраняват на рафтове. Ниските нива на температура и влага в хранилището за семена осигуряват слаба метаболитна активност на пробите, поддържайки семената жизнеспособни за дълги периоди от време.

Колекцията основно съдържа семена от видове с важна хранителна стойност. Култури като кафе, какао, кокосови орехи не могат да оцелеят при тези условия за съхранение. От своя страна някои култури изобщо не дават семена или това се случва рядко, като картофи и банани например. За запазването на подобни видове са необходими други подходи.

Какво прави хранилището различно?

Svalbard Global Seed Vault е уникално по размери и разположение хранилище, което може да издаде дубликати на семена за други банки. Ако някое от по-малките хранилища загуби собствените си ресурси, поради природни или причинени от човека бедствия, колекциите могат да бъдат възстановени.

Пример за това е изтеглянето на колекция през 2013 г. В резултат на сирийската гражданска война Международният център за селскостопански изследвания в сухите райони (ICARDA) не успява да запази своята сирийска банка и направи първото в историята изтегляне на семена от хранилището в Свалбард, за да регенерира и съхранява тези семена в активни колекции в Ливан и Мароко.

Норвегия инвестира близо 8.3 млн. евро за изграждането на Svalbard Global Seed Vault, а на по-късен етап влага приблизително 20 млн. евро в техническата модернизация на съоръжението. Годишните текущи разходи на хранилището са близо 1 млн. евро.

Поради мерки, свързани с опазването на хранилището и ценните колекции семена, към момента в Svalbard Global Seed Vault не се допускат медии и туристи.

Можете да посетите хранилището виртуално ТУК.

Подготвихме този материал с помощта на информация от: croptrust.org, nordgen.org.

Източник на снимковия материал: croptrust.org, visitsvalbard.com, seedvault.no, howitworksdaily.com, canva.com