Технологията Pureti® Print, която преобразява външната реклама в пречиствател за въздух

04.04.2021 г.3 мин.

Инженерни истории

Коя е последната външна реклама, която привлече Вашето внимание? Визуализацията или вербалното послание Ви впечатли повече? Креативността в рекламната сфера, както ще видим обаче, вече придобива измерения, надхвърлящи видимото. Така например в опит да допринесе за подобряване на околната среда, музеят Гугенхайм Билбао в Испания използва специално покритие в материалите за външна рекламна за своята кампания през лятото на 2020 г. С това комуникационните средства влизат в ролята на необичайни пречистватели на въздуха.

Разработената в сътрудничество с НАСА и сертифицирана от редица международни лаборатории технология използват в създадените от креативния екип на Estudios Durero визуални комуникационни материали за музея. Паната, промотиращи изложба на художника Олафур Елиасон, са разположени на фасадата на сградата, по стълбовете за осветление на главни улици в Билбао, както и на градски трамвай.

Пречистващият ефект от обработените с Pureti® Print рекламни материали се равнява на резултата от над 700 дървета.

Как работи Pureti® Print?

Принципът на действие на Pureti® Print се базира на естествения процес фотокатализ, при който се постига ефект, наподобяващ този от дърветата. Фотокатализът е химическа реакция, предизвикана от слънчевата светлина, която превръща кислорода и водните пари във въздуха в почистващи агенти, атакуващи NOx, SOx, летливите органични съединения (VOC), както и бактерии, плесени и неприятни миризми. Предимствата на Pureti® Print са признати от еталонния център за фотокатализ в Испания – Tecnalia.

Pureti® Print е част от европейския проект iSCAPE, чиято цел е да отговори на най-важните бъдещи предизвикателства пред Европа. Той включва мерки като разработване на действия за намаляване замърсяването на въздуха и повишаване на качеството му. Проектът е част от HORIZON 2020 – най-важната рамкова програма на Европейския съюз за изследвания и иновации.

С тази екологична инициатива музеят засилва своята ангажираност към климатичните промени, която до момента проявява и с действията, които прилага за редуциране консумацията на електроенергия.

За да подготвим материала, използвахме информация от prensa.guggenheim-bilbao.eu.

Източник на снимковия материал: Museo Guggenheim Bilbao (Facebook)

Тагове: пречистване