Саграда Фамилия – архитектурният шедьовър на Гауди, превърнал се в глобална кауза

03.10.2020 г.5 мин.

Инженерни истории

В слънчевия испански град Барселона вече повече от век величествено се издига една от най-впечатляващите културни и архитектурни забележителности – базиликата Саграда Фамилия. Днес строителството на сградата е на финалната права, а за да разберем повече за внушителната ѝ история, ще се върнем обратно в 19-ти век, когато преди 136 години са положени основите на нейното изграждане.

Първоначалният проект на Саграда Фамилия датира от 1882 г. и е дело на епархийския архитект Франсиско де Паула дел Вилар. В плана се открояват неоготически елементи: огивални прозорци, контрафорси, летящи контрафорси и заострена камбанария. Но вместо това реализация намира проектът на арх. Антони Гауди, в който се комбинират готически и криволинейни форми от направлението сецесион. Гауди работи по сградата от 1883 г. до смъртта си през 1926 г. До този момент е завършена по-малко от четвърт от Саграда Фамилия. Работата на арх. Антони Гауди унаследява неговият ученик Доменек Суграниес (Domènec Sugranyes).

Своята работа Гауди базира на метода „опит-грешка“. Обичайно пренася работилницата си на строителната площадка. Там експериментира с мащабни модели, като тества формите и конструкциите, които по-късно ще бъдат използвани в конструкциите му. Този план прилага и в строежа на Саграда Фамилия, а архитектите, продължили неговото дело, също прилагат този метод с помощта на новите технологии.

По време на Гражданската война в Испания през 1936 г. плановете и снимките на базиликата са изгорени, а мазилките са разбити. Строителството на Саграда Фамилия е възобновено на базата на откритите фотографии и планове на Гауди.

До 2010 г. продължава изграждането на основите на всички нефове, колони, сводове и фасади на главния неф, трансептите, средокръстието и апсидата, а на 7 ноември 2010 г. храмът е осветен от папа Бенедикт XVI и обявен за малка базилика.

Днес Саграда Фамилия заема площ от 4500 m² има 5 нефа, 18 кули, крипта и фасада „Рождество Христово“, която е част от световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Строежът е ръководен от Жорди Бонет и Арменгол, а окончателното му завършване се очаква да стане факт през 2026 г.

Гауди намира вдъхновение в природата, което се отразява и в архитектурата на Саграда Фамилия. В кулите могат да се забележат пирамиди, равнини и остри ъгли, пресичащи сфера, които наподобяват кристалите на някои минерали. Често могат да се открият и връзки с живата природа, и най-вече растенията.

Приемственост между архитектите на Саграда Фамилия през годините се наблюдава и в избора на основния строителен материал – камъка.

Усещане за извисяване

В архитектурния план на базиликата доминира мотивът за височината. За това подсказват издигащите се на височина между 15 и 45 m колони. Те се срещат със сводове, разположени на височина от 30 m над страничните нефове и на 45 m над централния неф. До 60 m височина достигат сводовете над среднокръстието, а тези над апсидата са високи 75 m.

По този начин вътрешността на базиликата носи внушение за извисяване – усещане, което Гауди иска да създаде и чрез фасадата на храма посредством фенери, най-високият от които е на 172.5 m. Съчетанието на камбанариите с фенерите има за цел да подчертае цялостната пирамидална форма на сградата.

Значението на базиликата в социален и културен аспект безспорно е голяма. Неправителствената организация, отговорна за контрола на строителството на Саграда Фамилия, дефинира проекта като част от глобална кауза – крайъгълен камък не само за гр. Барселона, но и за цивилизацията като цяло.

За да подготвим материала, използвахме информация от sagradafamilia.org, metropolismag.com и др.

Източник на снимковия материалblog.sagradafamilia.org, pixabay.com