От примитивни плугове до моторизирани снегорини – какви са били методите за почистване на снега в миналото

09.01.2021 г.4 мин.

Инженерни истории

Спомняте ли си, че като деца често зимното утро ни посрещаше с пейзаж от натрупалия сняг и с недоволство спирахме играта си в безкрайната бяла покривка? Дори и в разгара на зимата днес все по-рядко можем да се насладим на тази гледка. Затова, приветствайки първите за годината снежинки, ще проследим хронологично методите за почистване на снега.

От примитивни инструменти до изобретението на канадски зъболекар

Отначало изравняването на снежните улици е поверено на т.нар. „снежни надзиратели“, които си служат с големи валяци, теглени от коне или волове. Около средата на 19-ти век технологията с малки стъпки се усложнява и така се появяват плугове с клин, като продължава да се използва силата на конете. За животните това се оказва трудоемко, а към недостатъците на този метод можем да добавим и огромното количество сняг, което засипва страничните улици.

В края на 19-ото столетие г-н Елиът, зъболекар от Торонто, Канада, проектира т. нар. „ротационен снегорин“. Изобретението е предшественик на модерния снегорин, с разликата, че е предназначено за монтаж на влакове. Машината е висока около 4.5 m и може да изхвърля снега на разстояние до близо 61 m. Снабдена с ротационен двигател, задвижващ колело, оформено с плоски остриета. Докато плугът се придвижва напред, снегът, събран в отделението на корпуса, се отправя към остриетата, които след това изхвърлят снега през отвор в горната част на корпуса.

Следвайки естествените закони в развитието на технологиите, впоследствие снегорините оптимизират своите размери, начин на експлоатация и цена.

Оптимизиране и бързодействие с помощта на моторните превозни средства

В първите десетилетия на новия 20-ти век вече все по-активни участници на пътя са моторните превозни средства, които, разбира се, поставят своите условия за сухи и по-безопасни улици. Появяват се моторизирани машини за разпръскване на сол. Братя Овераасен от Норвегия за първи път монтират снегорини на автомобилите, чиито резултати са далеч по-ефективни от работата на плуговете, теглени от коне. Успоредно с това се появява и проектът на Карл Фринк от Ню Йорк, чиято компания продължава своята дейност и днес.

Един от първите дизайни на съвременния снегорин, който се основава на метода „scrape and scoop“ (бел. р. стържене и загребване), е изобретен през 1889 г. от Лидия Феъруедър.

Впоследствие в борбата със снежната покривка се включват товарачи и трактори, които са конкурентни по отношение на бързината на работа. От друга страна, разработването на плуговете също се развива според мястото им на приложение – за магистрали, квартални улици или новопоявилите се паркинги.

За да подготвим материала, използвахме информация от aboutmps.com и mentalfloss.com.

Източник на снимковия материал: freepik.com