Мравки-роботи BionicANTs на Festo – иновативна платформа за развитие на нови технологии и производствени методи

14.07.2015 г.4 мин.

Инженерни истории

Мравката, едно от най-социалните насекоми на планетата, е дребно безгръбначно членестоного, за което е известно, че може да носи 100 пъти повече от собственото си тегло. Тези насекоми живеят на колонии по строго определени правила и ред, в които всеки член знае точно какво трябва да прави. Именно затова мравката се свързва с трудолюбие, подреденост и чистота, перфектна организация и екипност. Всички тези качества провокират интереса на милиони изследователи по света, включително и на инженерите от Festo, лидер в областта на автоматизацията.

 

Специалистите на водещата компания, впечатлени от социалния живот на насекомото, успяват да пресъздадат кооперативното му поведение за пръв път в бионичния свят, проектирайки мравки-роботи – BionicANTs. Както мравките в естествена им среда, така и тези на Festo, работят заедно, спазвайки определени правила. Те комуникират помежду си и съгласуват движенията и действията си. По този начин бионичните мравки на технологичния лидер демонстрират как автономни, индивидуални обекти, могат да разрешат сложна задача, работейки като една цялостна, свързана в мрежа, система. Специалистите на Festo, дори, закодират това в името на своето творение – ANT, което означава не само мравка в превод от английски език, но е и акроним за „Автономна мрежова технология” (Autonomous Networking Technologies).

 

 

Интегрираните индивидуални системи за решаване на общи задачи на утвърдената немска компания са конструирани на базата на най-новите методи и технологии за производство. Изследователският екип на Festo използва две акумулаторни батерии, позволяващи на мравките да работят до 40 минути, преди да е необходимо да се свържат към зарядна станция. Всички действия, извършвани от BionicANTs, са базирани на предварително разработена система от правила, използваща математическо моделиране и симулации, инсталирани във всеки робот. Обмяната на информация между мравките на Festo се осъществява посредством радио модул, разположен в тялото им. В главата на всеки бионичен индивид има инсталирана 3D стерео камера, служеща както за идентификация на обектите, така и за самолокализиране. Оптично-електричен сензор, монтиран в корема им пък, спомага за контрол на движението спрямо повърхността.

 

 

Груповото поведение на мравките-роботи не е единственото забележително нещо в разработката. Методът им за производство също е уникален. Лазерно синтерованите компоненти са „украсени” с видими проводници, изработени с 3D MIT технология. Така не само се осигурява електрическата им функционалност, но им се придава и изключителен дизайн. Дължината на една бионична мравка е само 135 мм, височината – 43 мм, ширината – 150 мм, теглото – 105 гр., а разстоянието, изминавано с една стъпка, е 10 мм.

 

 

За задвижванията в краката, Festo се възползва от добрите характеристики на пиезо технологията. Използваните гъвкави пиезо-керамични преобразуватели позволяват бързо и прецизно управление, консумирайки малко електроенергия и без нужда от много място.

 

 

Източник на снимковия материал: Festo

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто Производство ЕООД
https://www.festo.com/cms/bg_bg/55737.htm