Градът, нашият приятел, или как архитектът Ян Геел създава „градове за хората“

14.11.2020 г.6 мин.

Инженерни истории

Архитектурата е взаимодействие между живота и формата, а добрата архитектура е следствие от тази интеракция. Това е философията, върху която развива своята дейност световно известният архитект Ян Геел. Определящ себе си като специален вид архитект, който не строи сгради, Геел усъвършенства умението си да приспособява градската среда според търсенията на населението, превръщайки ги в „градове за хората“.

Арх. Ян Геел е роден на 17 септември 1936 г. в гр. Копенхаген, където завършва своето образование по архитектура през 1960 г. Признава, че насочва вниманието си към „човешко измерение на града“, за което говори в своето книжно творчество, вследствие от въпроси от страна на съпругата си Ингрид и нейни приятели за това защо архитектите не се интересуват от хората, както и защо в университета не изучават тяхната психика.

В своята работа Геел насочва вниманието си към поощряване на пешеходците и велотранспорта и органичаването на автомобилния трафик.

Екипът от студиото на Геел – Gehl Architects възприема две професионални роли. В първата – тази на социални изследователи, те анализират начина на употреба на публичните пространства от страна на хората и как околната среда влияе на качеството и стила им на живот. В ролята си на архитекти, те са ангажирани с това какви са формите на пространствата спрямо нуждите на населението. В продължение на повече от 40 години наблюдават местата, които хората посещават и техните активности през различните части на деня и дни от седмицата. В резултат от колаборацията си с местните власти и организации създават визии и програми за превръщане на градската среда в по-благоприятно място.

Геел имплементира първоначално своята концепция в Копенхаген – град с отлична инфраструктура и дългогодишна култура на придвижване с велосипед. През годините работи в градове като Осло, Стокхолм, Мелбърн, Лондон, Ню Йорк, Москва и др.

Да „опитомиш“ динамиката на големите градове в САЩ

През 2007 г. Ян Геел и неговият екип изготвят стратегическа визия за подобряване условията за пешеходците и насърчаване баланса между видовете транспорт в Ню Йорк. За кратко време са реализирани поредица проекти по новия булевард „Бродуей“, Таймс Скуеър, Хералд, Грийн Скуеърс, както и парк „Мадисън Скуеър“, Инициативите обхващат публично пространство с площ от близо 45 000 m2 във всички пет квартала на града.

Транспортът в услуга на жителите на Швейцария

В колаборация с Швейцарската национална железопътна служба SBB, която е собственик на жп гари и недвижими имоти около тях, Geel Architects, изготвят план, който включва по-добро оползотворяване на площите около гарите, оптимизиране на паркирането и подобряване на свързаността между гарите и град Берн.

Повече пешеходно пространство за гражданите на Сидни, Австралия

Щатът Нов Южен Уелс и гр. Сидни в Австралия инвестират 1 млрд. австралийски долара в нова железопътна линия, преминаваща през ул. Джордж Стрийт – проект, който подобрява живота на хората, води до устойчивост и стимулира икономиката и инвестициите. Проучването, изготвено от Geel Architects, показва, че линията възпрепятства безопасността и комфорта на хората поради тесните тротоари, дълго чакащите на светофарите граждани, критично високите нива на изпарения и шум вследствие на трафика, както и липсата на пешеходни пространства.

Заедно с градската управа екипът на Ян Геел прави проект за безопасна споделена среда за жп линията и пешеходците, ограничаващ трафика и улесняващ придвижването по улицата. Резултатите – 25 000 m2 площи са възстановени. Изградени са павирани улици, създаден е план за улични съоръжения и осветление.

София – един от „градовете за хората“

През пролетта на 2017 г. Ян Геел пристига в София, за да изготви проучване за взаимодействието между градската среда и хората. В него той прави анализи и дава препоръки по четири основни теми – градска идентичност, мобилност, обществен живот и качество на публичното пространство. Поставя фокус върху зелената идентичност на столицата, разнообразните методи за придвижване, пешеходната и велосипедна мрежа, интензитета на използване на публичните пространства. В Доклада са приведени и примери за проекти в други градове по света.

За да подготвим материала, използвахме информация от gehlpeople.com, bnt.bg, whata.org и др.

Източник на снимковия материал: gehlpeople.com, onearchitectureweek.com, freepik.com

Тагове: архитектура