„Бог създаде Земята, но нидерландците създадоха Нидерландия“ или как страната овладява водните стихии

07.11.2020 г.3 мин.

Инженерни истории

Бог създаде Земята, но нидерландците създадоха Нидерландия“. Този популярен в страната на лалетата израз илюстрира постиженията на населението в „издигането“ на земята над морското равнище и култивирането ѝ. Географските особености поставят условие пред населението на „Ниската земя“ да развие своя богат опит в рекултивацията на площите и в търсенето на ефективни инженерни съоръжения за защита срещу природните бедствия.

Плодородните полета, благодарение на които днес страната заема второ място сред износителите на земеделски храни в световен мащаб, в миналото са били далеч под повърхността. Историята датира от около 400 г. пр.н.е. първите заселници в Нидерландия – фризите, които строят могили, наречени терпи (terp). За да се предпазят от бури, приливи и наводнения, те изграждат и малки, около 70-сантиметрови диги, които обаче се оказват ненадеждна защита срещу водни бедствия.

В търсене на по-ефективно решение, през 13-ти век нидерландците започват да използват мощността на ротатора на вятърните мелници – един от символите на страната, за изпомпване на излишната вода от почвата, а Архимедови винтове служат за издигането на водата. Днес методите за отводняване са усъвършенствани и тази задача се изпълнява от електрически и дизелови помпени станции.

27% от площта на Нидерландия се намира под морското равнище, а едва около 50% от сушата го надвишава с 1 m.

Специално внимание заслужава да обърнем на проекта North Sea Protection Works (Северноморски защитни работи). Американската асоциация на строителните инженери (ASCE) дефинира проекта като „голяма и сложна система от язовири, шлюзове, прегради срещу бури и други инженерни съоръжения, които буквално правят възможно съществуването на Нидерландия“. Неслучайно ASCE го обявява за едно от седемте чудеса на модерния свят.

Той е реализиран в 2 части – Zuiderzee Works и Delta Works. Знаменитият проект представлява система от 13 язовира, шлюзове и прегради срещу бури. Положени са 16.4 km диги и са изградени около 300 конструкции. Последният етап от Delta Works е строежът на преградата Maeslant, която има за цел да защити гр. Ротердам – най-важното пристанище в Европа. Maeslant е монументална порта с две рамена, отпуснати от двете страни на канала, всяко от които е високо колкото Айфеловата кула и е с тегло два пъти по-голямо от нея.

За да подготвим материала, използвахме информация от dutchreview.com, thoughtco.com и др.

Източник на снимковия материал: pixabay.com, holland.com (Tjeerd Kruse)