Палетизатор на BG Роботи с робот на KUKA повишава ефективността на товарене на чували с маслодайни семена в завода на „Първи май“

20.06.2024 г.5 мин.

БГ Роботи (Витто ООД) е доказана българска компания в областта на роботизацията с многобройни успешно реализирани проекти в тази сфера. Вече повече от десет години тя е официален системен партньор и интегратор на роботи KUKA в България и Европа. Една от разработките на БГ Роботи за роботизирана автоматизация, която е пример за оптимално проектирано и успешно внедрено решение, е внедрена във фирмата „Първи май“, гр. Ситово – производител на маслодайни семена и утвърден лидер в търговията със зърнени и маслодайни култури у нас.

„За да ускори процесите по палетизиране на готовата продукция от слънчогледово семе и кориандър, компанията се обърна за решение към БГ Роботи. Изготвеният и пуснат в експлоатация от нас проект включва робот KUKA KR210 с L150 KRC2 ed05 контролер, грипер BGR GP60P, конвейер с калибровъчна ролка и PLC система на Siemens S7 1200 със сензорен дисплей“, информираха за Инженер.bg от БГ Роботи.

Инсталираната роботизирана система за палетизиране в обекта на „Първи май“ поема чувалите с пелети от машината за опаковане и ги калиброва по дебелина. Системата включва робот KUKA KR210 с контролер L150 KRC2 ed05, който взема чувалите от конвейера и ги нарежда върху две палети. Върху всяка палета се поставят до 12 реда торби. Двете палети напускат периметъра на робота по два конвейера и се взимат от тях с мотокар.

„В този конкретен случай освен робота инсталирахме и грипер BGR GP60P, конвейер с калибровъчна ролка, PLC система на Siemens S7 1200 със сензорен дисплей, която управлява процесите на палетизиране, както и двата отвеждащи конвейера“, поясниха от БГ Роботи.

Програмата на PLC контролера позволява корекция на всички параметри на палетизирането, като показва в реално време кой поред чувал, ред и палета се зарежда в момента. Това помага на оператора да стартира отново процеса при евентуално прекъсване, до което биха могли да доведат честите прекъсвания на електричеството в района.

„Нашето решение в „Първи май“ постига скорост на палетизиране до 60 t продукция на ден. То осигурява компенсация на различните дебелини на чувалите и постига еднакво подреждане на палетите“, с гордост споделиха специалистите от BG Роботи.

Детайлното програмиране е реализирано по такъв начин, че при прекъсване и впоследствие възстановяване на захранването палетизирането да продължи безпрепятствено от позицията, в която е спряло. „Системата позволява коригиране на височината, на която е поставен първият ред от палетите, защото се установи голяма разлика във височината при различните партиди от тях“, заявиха от БГ Роботи.

Роботите за палетизиране на KUKA предлагат огромно разнообразие от възможности.

„Висока скорост с изключително голям работен обхват, контури с минимални смущения и максимална здравина: роботите за палетизиране на KUKA въплъщават всичко, което е необходимо за реализацията на оптимално решение за роботизирана автоматизация“, категорични са от БГ Роботи. Като водещ производител на роботи за палетизиране, немската компания предоставя голям избор по отношение диапазона на полезния товар на роботите от 40 kg до 1300 kg, благодарение на което се осигурят ефективни и гъвкави индустриални решения.

„Всички палетизиращи машини на KUKA са специално проектирани за взискателни задачи по палетизиране и депалетизиране. Резултатът е кратки времена на цикъла и повишена производителност, комбинирани с ниски изисквания към заеманото пространство и висока рентабилност“, допълниха още специалистите от БГ Роботи.

Източник на снимковия материал: БГ Роботи, KUKA

Тагове: FANUC, БГ Роботи, индустрия, производство, роботи, роботизация, роботизирани системи, селско стопанство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Витто ООД / БГ Роботи
www.bgrobots.com/bg