Кимекс: Заваръчни горелки на Kemppi с отвеждане на димните газове са еталон за намаляване на риска за здравето на заварчиците

18.03.2021 г.9 мин.

Грижата по отношение потенциално опасните за здравето на работниците условия на труд в резултат на изпаренията по време на заваряване инициираха действия от страна на Европейския съюзи и на националните законодателства. „Актуализираната версия на стандарта ISO 21904-3 дефинира метода за измерване ефективността на приспособленията за улавяне на димните газове, отделени при заваряване, което помага на отговорните за закупеното оборудване специалисти да оценят и сравнят възможностите на различни изделия. В съответствие с новия стандарт Kemppi проведе тестове с убедителни резултати с Flexlite GF – новата MIG горелка с устройство за отвеждане на димните газове“, информираха за Инженер.bg от фирма Кимекс, изключителен представител на доказания финландски производител на заваръчно оборудване Kemppi в България.

Добре познат факт е, че заваряването генерира изпарения и газове, които, ако се вдишат, могат да навредят на човешкото здраве. Изпаренията, особено при заваряване на неръждаема стомана и алуминий, са вредни за дихателната система и са с доказан канцерогенен риск и изискват защита на заварчиците.


Директива на ЕС хармонизира степента на защита

Информираността за свързаните с работата рискове и професионални заболявания се увеличи и в резултат на това влязоха в сила нови разпоредби и задължения за работодателите. Очаква се в близко бъдеще да влязат в сила нови законови и стандартизационни изисквания.

Безопасността на труда на заварчика не бива да се пренебрегва, особено след като спазването на строгите граници на експозиция е наложено от държавите-членки на ЕС въз основа на Директива 2004/37/EC. По принцип директивата има за цел да защити работниците от рисковете, свързани с излагане на канцерогенни вещества или професионална експозиция на опасни вещества, водеща до генетични изменения.

Как точно директивата задължава страните членки на Европейския съюз (ЕС)? Тя изисква работодателите да използват подходящи процедури за измерване на нивата на експозиция на канцерогенни и мутагенни вещества на работното място. Подобряването на еквивалентността на методите за измерване на концентрацията на тези вещества във въздуха е важно, за да се осигури подходящо и високо ниво на здравна защита за работниците в целия ЕС.

Данъчни стимули и регистри в името на промяната

Бяха предприети действия както на правителствено и бизнес ниво, така и синдикално от страна на самите заварчици. Държавите излязоха с различни практически подходи за минимизиране на рисковете за здравето на заварчиците. Във Франция съществува безвъзмездна финансова помощ за превенция в помощ на малки и средни предприятия „Welding + Safe“ (Заваряване + Безопасност), която се предоставя на компаниите за предотвратяване на рисковете при електродъгово заваряване (MIG/MAG, TIG или заваряване с електроди с покритие). Целта е да се помогне на компаниите да се оборудват с технически средства за отвеждане на генерираните по време на електродъгови заваръчни операции емисии още в източника им. Помощта се отпуска например, за компания, която иска да премине от използването на стандартното MIG оборудване към цялостна система от горелки с отвеждане на вредните димни газове и изпарения. Welding + Safe“ е субсидия в размер на 20-50% от общата инвестиция без данъците.

Друг пример е промененото ASA законодателство за безопасност, което влезе в сила във Финландия през септември 2020 г. Нормативните документи ASA определят канцерогенните вещества и свързаните с тях процеси, като един от тях е заваряване на неръждаема стомана и плазмено рязане. Според закона, работодателят е длъжен да поддържа ASA регистър, в който да се вписват работниците, извършващи такива дейности и годишният брой часове на работа в подобни условия. Отчитането се изисква, за да не се превишават референтните стойности за допустимия брой часове годишно.

Горелки с отвеждане на вредните изпарения като надежден начин за защита на заварчика

„Добрата новина е, че повишаването на осведомеността и на нормативните изисквания накара производителите на заваръчно оборудване да се съсредоточат върху разработването на продукти, които намаляват рисковете за здравето на заварчиците. Това е положителна тенденция, която ще помогне на отговорния за избора на оборудване персонал да взема по-информирани решения“, заявиха от фирма Кимекс. Но какви са възможностите за предпазване на заварчика от вредни заваръчни изпарения?

Има няколко начина за отстраняване на генерираните вредни газове, например с вентилация или с локални екстрактори. Въпреки това, не винаги е възможно да се изгради подобно оборудване в корабостроителница или в други производства, където частите, които трябва да бъдат заварени, са големи. Затова и отправната точка е подобряване на безопасността на машините и оборудването по най-добрия възможен начин.

„В този смисъл заваръчните горелки с отвеждане на димните газове са отличен начин за решаване на проблема. При тези бренери заваръчните изпарения се събират директно от дюзата на бренера, преди да влязат в зоната на дишане на заварчика и на друг персонал, споделящ същото пространство. По този начин се осигурява по-безопасна работна среда на целия екип“, допълниха българските експерти.

Flexlite GF като референтно оборудване за горелки с отвеждане на димните газове

„Добре е да си припомним, че горелките с отвеждане на димни газове в никакъв случай не са ново изобретение. Вече обаче, има естествено търсене на такъв тип оборудване, което е в съответствие със стандартите, които влязоха в сила през последните години“, поясниха от фирма Кимекс.

Основният стандарт за горелки, действащ в ЕС, е IEC 60974-7 и има за цел хармонизиране на използваните горелки. От май 2020 г. вече е задължително производителите на заваръчно оборудване да информират за ефективността на улавяне на димни газове от горелката, измерена съгласно стандарт ISO 21904-3 . Освен това, ISO 21904-3 дефинира методите за измерване на екстракцията на парите и вида на устройството, използвано за измерване.

 Актуализацията от 2019 г. на IEC 60974-7 задължи производителите на заваръчно оборудване да информират потребителите за ефективността на улавяне на димните газове, измерена съгласно изискванията на ISO 21904-3.

Основният показател, който интересува крайния клиент, е общото количество димни газове от горелката, влияещо върху общата ефективност на улавяне на парите. Горелката има конектори и въртящи се части и практически общата утечка на димни газове измерва съотношението между смукателната дюза и конектора на засмукващото устройство. По този начин общата ефективност показва какво може да бъде уловено от екстрактора на димни газове по време на целия процес на заваряване. За Flexlite GF на Kemppi общата ефективност е 95%, според резултатите от тестовете, проведени съгласно новите изисквания на ISO 21904-3.

„Фактът, че Kemppi е сред първите производители на заваръчно оборудване, които провеждат тестове за отстраняване на вредните изпарения съгласно ISO 21904-3, означава, че Flexlite GF отговаря на актуалните изисквания на стандарта, който ще се превърне в задължителен механизъм за защита в бъдеще“, категорични са от Кимекс.

По думите на г-н Флориан Хегеман, търговски директор на Guns и Torches BU, Kemppi Oy, резултатите от тестовете на Flexlite GF са надежден референтен еталон за специалистите, отговарящи за оборудването, при сравняване на различни видове горелки с екстрактори на димни газове, както и за показателите съгласно новия стандарт.

Източник на снимковия материал: Кимекс, Kemppi

Тагове: Kemppi, заваръчно оборудване, заваряване, Кимекс

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Кимекс ООД
http://www.kimex-bg.com/