Индустриални роботи: „Коботите Elfin автоматично променят типа на грипера според конкретните нужди само за 3 s“

16.09.2020 г.3 мин.

Колаборативните роботи са изключително наложило се решение в малки и средноголеми производствени предприятия, тъй като предоставят възможност за гъвкаво внедряване и лесно програмиране, особено в условията на честа смяна на произвежданите продукти. „Ако сте се уморили да сменяте ръчно гриперите на Вашите коботи, Elfin на Han`s Robot ще Ви осигурят лесно решение за смяната им в рамките само на три секунди, и то при различни производствени изисквания“, коментираха за Инженер.bg от фирма Индустриални роботи, официален представител на коботите Elfin на Han`s Robot в България.

Характеристики на колаборативните роботи:

Elfin 10

  • Максимална товароносимост: 10 kg;
  • Работен обхват: 1000 mm.

Elfin 5

  • Максимална товароносимост: 5 kg;
  • Работен обхват: 800 mm.

Elfin 3

  • Максимална товароносимост: 3 kg;
  • Работен обхват: 590 mm.

Когато в едно производство се налага честа смяна на захващащите устройства на коботите, автоматичната им смяна често се оказва трудна задача, тъй като отнема време и изисква специализирани инженерни познания. Смяната на всеки грипер поотделно за различни задачи, свързани с избор и манипулиране на продукти, често води до ниска ефективност.

Компанията Han`s Robot, произвеждаща коботите Elfin, си сътрудничи успешно с компанията SRT (Soft Robot Tech), която произвежда захващащи устройства, в намирането на съвместно решение за лесна автоматична смяна на гриперите. „Разработеното решение не изисква спиране на кобота Elfin, за да бъдат свалени захващащите устройства и да се поставят новите, които отговарят на променените производствени нужди. Коботът Elfin автоматично ще промени типа на грипера в съответствие с новия продукт, което спестява време за производство и значително увеличава ефективността на технологичния процес“, поясниха от Индустриални роботи.

„Компанията Han`s Robot си е поставила за цел да разработва иновативни роботи за улеснена автоматизация във всички области на индустрията, а водещият продукт Elfin на Han`s Robot е създаден, за да помогне на малките и средните предприятия да изпълняват производствените си задачи по бърз и ефективен начин“, споделиха от Индустриални роботи.

„Вижте следващото видео и открийте най-бързото решение за смяна на гриперите за колаборативните роботи, отнемащо само три секунди“, допълниха в заключение от доказаната българска инженерингова и търговска фирма.

Източник на снимковия материал: Индустриални роботи, Han`s Robot

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Индустриални роботи ЕООД
http://www.roboti.biz/