Нови възможности за финансиране на МСП представи уебинар на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“

23.04.2021 г.7 мин.

Защо търговската марка е ценен актив, какво е промишлен дизайн и какви са възможностите за европейско финансиране на МСП в сферата на интелектуалната собственост?

Наскоро Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ организира уебинар на тема „Безвъзмездни средства от Европейския съюз за регистрация на търговски марки и дизайни за малки и средни предприятия“. Днес ще Ви запознаем с ключовите акценти, които експертът по интелектуална собственост на патентното бюро – г-жа Екатерина Попова, представи в рамките на онлайн събитието. Вижте повече...

Първата част от уебинара бе посветена на темата за същността и значението на търговската марка.

„Търговската марка е отличителен знак, който обозначава конкретните стоки, които произвежда предприятието, или услугите, които предлага. Тя остава в съзнанието на потребителя, като свързва съответната услуга с нейния доставчик, или съответната стока с нейния потребител. Затова е много важно при избора на марка да съблюдаваме да изберем знак, който е отличителен“, заяви г-жа Попова. Освен това регистрацията на търговската марка е за период от 10 години и може да бъде подновявана за неограничено време. Важно е да се избере знак, който не посочва конкретно какви стоки или услуги биха могли да очакват потребителите, тъй като на подобен ще се спрат и много конкуренти и по този начин потребителите няма да могат да отличат компанията от останалите фирми на пазара.

Експертът на патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“ представи информация за защитата, която предоставя регистрацията на търговска марка, териториалните граници на защитата, както и видовете търговска марка.

Вторият аспект на уебинара бе промишленият дизайн,

който представлява видимият дизайн на външния вид на продукт или на част от него. Дизайнът се дефинира от характеристики като форма, цветово съчетание, орнаменти и др., и негово ключово условие е да бъде нов и оригинален. Защитата на дизайна следва да бъде направена преди пускането му на пазара, тъй като в противен случай той може да бъде уязвим.

Дизайнът предоставя защита, подобна на тази на марката. „Отново дава изключително право само Вие да използвате дизайна, да забраните на други лица да прилагат идентичен на Вашия дизайн. Можете да го продавате, да го вписвате като залог или като нематериален актив, както и да го лицензирате. Има доста случаи, в които се избира защита като дизайн, защото защитата не може да се получи като регистрация на марка“, посочи още лекторът на уебинара.

„Д-р Емил Бенатов и Партньори“ е едно от водещите бюра по интелектуална собственост в България и има дългогодишен опит в сферата на търговските марки, както и във всички други аспекти на интелектуалната собственост. Заявете консултация с експертите на бюрото чрез имейл office.sofia@benatov.biz или телефони 02/973 36 10, 02/971 27 99

Процедурата по регистрация на дизайна отнема 2-3 месеца, за разлика от 8-месечния период, необходим за регистриране на търговска марка. Друга особеност на промишления дизайн е 25-годишната му валидност. Първоначалната регистрация на български дизайни е за 10 години, а на европейските – за 5. Подновяването на регистрацията се осъществява на всеки 5 години и е валидна в рамките на определена територия.

Третата тема на онлайн семинара бе насочена към европейското финансиране на малки и средни предприятия в сферата на интелектуалната собственост.

„Това е първо финансиране, което се предоставя директно за придобиване на права върху интелектуалната собственост. Осигурява се от нов европейски фонд за насърчаване на интелектуалната собственост за малки и средни предприятия. Този фонд предоставя подкрепа чрез частично съфинансиране по отношение на направените разходи за официални такси“, обясни по време на уебинара г-жа Попова.

Максималното финансиране е в размер на 1500 евро. То е разделено на два вида услуги:

  • Първият вид е за предварителна диагностика на интелектуалната собственост. При него възстановяването е 75%. Подходящ е за фирми, които искат да оценят предварително възможностите на своята интелектуална собственост, да направят оценка на капацитета на своите активи и да получат съвет как най-добре могат да се защитят чрез патент, полезен модел, търговска марка или дизайн;
  • Втората услуга е за такси за заявки на марки и дизайни, а възстановяването е 50% от основните разходи.

Общият бюджет на програмата на Европейския съюз възлиза на 20 млн. евро, разпределени в 5 прозореца за кандидатстване. Предстои отварянето на трети, четвърти и пети прозорец, съответно на 1 май, 1 юли и 1 септември т.г. и всеки е с продължителност от 1 месец. Кандидатите трябва да подадат електронно заявление на сайта на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.

„Програмата е много добра възможност да придобиете по-добра закрила на по-достъпна цена, да спестите средства от разходи за държавни такси или чрез тези спестени пари да регистрирате повече обекти“, коментира г-жа Попова.

Още информация бихте могли да намерите във видеото. 

Източник на снимковия материал: freepik.com

Тагове: патент, Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, търговска марка, уебинар

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“
https://benatov.biz/