Бимекс Лимитид: Роботи на Kawasaki Robotics намаляват разходите, повишават ефективността и подобряват безопасността в ХВП

01.02.2023 г.4 мин.

Един от най-важните индустриални отрасли – хранително-вкусовата промишленост – все повече разчита на предвидими и лесно възпроизводими решения за опаковане, обработка и транспортиране, за да бъдат гарантирани безопасността, качеството и многообразието на произвежданите продукти. В един глобализиран пазар за храни и напитки все повече компании използват във всяка стъпка от веригата на доставки авангардни роботизирани решения, които да им помогнат да останат печеливши, конкурентни и гъвкави. „Роботите на Kawasaki могат да допринесат за изравняване на големите колебания в разходите за суровини, продуктовото разнообразие и специфичните изисквания с рентабилни и гъвкави решения за манипулиращи процеси и автоматизирани решения за палетизиране в края на технологичната линия“, коментираха за Инженер.bg от доказаната българска търговска и инженерингова компания Бимекс Лимитид, партньор на Kawasaki Robotics за България.

Роботизация на съвременните производства на храни и напитки

От инсталациите за бутилиране на газирани напитки до съоръженията за преработка на млечни продукти, роботите на Kawasaki за хранително-вкусовата промишленост отговарят на строгите хигиенни изисквания. Те изпълняват широка гама от процеси, свързани с манипулиране, включително позициониране на бутилки, затваряне, пълнене, стерилизиране и високоскоростно събиране и сортиране, както и в процеси на повтарящо се, но прецизно манипулиране на храни като опаковане на артикули с неправилна форма и използване на различни опаковки. Роботите на Kawasaki помагат при зареждане и разтоварване на машини за опаковане и сортиране, както и при палетизиране на млечни, месни и други продукти за експедиране. „Нашите устойчиви на студ и топлина роботи могат дори да изпълняват различни операции, свързани с обработката на материали, както и с процеси на опаковане и палетизиране в неблагоприятни работни среди“, поясниха българските специалисти.

Тъй като операторите на храни и напитки очакват все по-голяма прецизност и безопасност от своите производствени операции, Kawasaki Robotics продължава да разработва авангардни решения, които намаляват отпадъците, увеличават печалбата и повишават безопасността на доставките на храни.

Едно такова примерно решение е използването на робот ZX165U на Kawasaki Robotics. „Той представлява оптимален избор за разнообразен спектър от приложения – от точково заваряване до манипулиране на материали, като позволява на потребителите гъвкавостта да се адаптират към нуждите на съответния индустриален сектор“, допълниха от Бимекс Лимитид.

Роботът има следните технически характеристики:

  • Полезна товароносимост: 165 kg;
  • Хоризонтален обхват: 2651 mm;
  • Вертикален обхват: 3415 mm;
  • Повторяемост на движението: ±0.3 mm;
  • Максимална линейна скорост: 2500 mm/s;
  • Монтаж: подов.

Малкото заемано подово пространство от тези роботи с голям полезен товар и дълъг обхват позволява монтаж на инсталации в зони с ограничена площ. Роботите от серия Z се предлагат с интегрирани пневматични тръбопроводи, кабели и отвори в основата за вилките на електрокари, намалявайки необходимото работно пространство и минимизирайки потенциалните смущения.

Във видеоматериала можете да видите робот ZX165U, използван във фабрика за обработка на лимони. Благодарение на широкия си работен диапазон и дълъг обхват, той бързо и лесно взима касите с лимони и внимателно ги изсипва върху конвейерната лента.

Източник на снимковия материал: Бимекс Лимитид, Kawasaki Robotics

Тагове: Kawasaki Robotics, Бимекс Лимитид, опаковане, палетизиране, процесна автоматизация, роботи, роботизация, роботизирани системи, хранително-вкусова промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бимекс Лимитид ООД
https://www.bimextools.com