Фотоволтаична енергия за по-добро бъдеще! Инженер.bg пита: Интересувате ли се от инвестиции във ВЕИ?

01.06.2022 г.1 мин.

През юни продължаваме темата за енергийната ефективност у дома, в офиса и в производството, но ще засегнем една по-различна област, а именно възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Увеличаващите се цени на електроенергията и на енергийните източници като цяло карат все повече фирми, а и домакинства, да се замислят за алтернативни решения. Това, съвсем логично, ги отвежда и към мисълта да инвестират във фотоволтаична система за собствени нужди. Затова в новата ни анкета решихме да попитаме нашите читатели доколко са запознати с условията, законовата и нормативната рамка в областта и с процеса по изграждането на фотоволтаични системи, както и биха ли инвестирали в тях.

Споделете с нас! А ние обещаваме да споделим с Вас резултатите съвсем скоро!

1 Интересувате ли се от законово-нормативната рамка, свързана с изграждането на фотоволтаични системи? *

2 Наясно ли сте какви са техническите условия, за да бъде една фотоволтаична инсталация ефективна? *

3 Знаете ли дали вашият имот отговаря на тези условия? *

4 Имате ли изградена фотоволтаична иснсталация във ваш имот? *

4.1 Какъв % от консумираната от Вас електроенергия ви осигурява инсталацията през различните сезони?

5 Какво искате да научите по темата? *

6 Вие сте: *

7 Вашият имот е: *