Умно земеделие и фермерство! Инженер.bg пита: Какви са нагласите ви към автоматизацията в селското стопанство?

03.10.2022 г.1 мин.

Съвременните технологии и технически средства заемат все по-важно място в селското стопанство, без оглед на това дали говорим за животновъдство, растениевъдство, горско стопанство, производство на семена, масла и др. Роботизацията и автоматизацията не само улесняват работата на  фермерите, но са и в състояние да осигурят повече сигурност  в един жизненоважен отрасъл. Затова решихме да попитаме земеделските производители, предприятията от хранително-вкусовата промишленост, технологичните фирми и всеки с интерес да развива дейност в сектора какво е мнението им за автоматизацията в селското стопанство. Също и кои са процесите, в чиято роботизация и автоматизация биха инвестирали. Споделете с нас, а ние обещаваме да споделим резултатите с вас много скоро!