Информацията е най-ценната стока! Инженер.bg пита: Имали ли сте проблеми с киберсигурността на работното място?

27.09.2023 г.1 мин.

С развитието на технологиите и автоматизацията на процесите, информационната сигурност и киберзащитата срещу атаки се превръщат във все по-важен въпрос и в огромно предизвикателство за индустрията. Затова в новата ни анкета решихме да попитаме Вас, нашите читатели, били ли сте жертва на кибератаки на работното място и какви действия предприема Вашата компания, за да ги ограничи. Анкетата е напълно анонимна. Каним Ви да споделите с нас, а ние ще споделим обобщени резултати съвсем скоро, които се надяваме да Ви бъдат полезни!

1 Имали ли сте критични ситуации, свързани с киберсигурността на работното място през последната една година? *

2 Претърпели ли сте финансови или други загуби в резултат от кибератаки, извършени чрез електронна поща, социални мрежи или друга електронна комуникационна платформа? *

2.1 На каква атака бяхте обект? *

3 Какви средства за киберзащита използвате? *

4 През последната една година надграждали ли сте Вашите мерки и системи за киберзащита? *

5 Вашата компания провежда ли обучения по киберсигурност на работното място на служителите? *

6 Вашата компания оперира в областта на? *

7 Вашата компания е: *

8 Служителите в компанията, в която работите са: *