Интелектуалната собственост при 3D принтирането. Консултирайте се с Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“

15.05.2020 г.2 мин.

Все по-често ставаме свидетели на разработката на новаторски решения с помощта на технологиите за 3D принтиране. Днес тe са една от най-бързо развиващите се технологии, а създадените чрез тях продукти имат висока добавена стойност за обществото и намират приложение в многообразни сфери на индустрията, архитектурата и строителството. Създаването на иновативни продукти обаче поставя редица важни въпроси по отношение на интелектуалната собственост при 3D принтирането.


В тези случаи от ключово значение за всяка компания е да има доверен партньор, който те биха могли да открият в лицето на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, което вече 27 години предоставя широка палитра от професионални консултации, свързани с регистрация и защита на търговски марки и промишлени образци (дизайни), патентоване на изобретения и полезни модели, защита на авторско право и др.

 

Ако имате въпроси, можете да се обърнете към експертите на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“. За целта е необходимо да попълните приложената по-долу форма.