Произведено в България! Инженер.bg пита: Кои продукти и услуги позиционират България на съвременната индустриална сцена?

01.02.2024 г.1 мин.

Чудодейно кисело мляко, ухайно розово масло, страховити кукерски маски…  свързваме България с най-различни символи, прославили я по цял свят още преди хиляди години. Но кои са символите на българската индустрия, с които се отъждествява страната ни днес? Кои са продуктите, изделията или услугите, които се произвеждат/реализират в родината ни, изнасят се в чужбина и бихме могли да назовем „съвременни символи на българската индустрия“? Споделете с нас, а ние ще споделим обобщени резултати с Вас съвсем скоро!

1 С производството на кой съвременен продукт/изделие свързвате България днес? *

2 С изпълнението на коя услуга бихте отъждествили България днес? *

3 Кой български регион е с най-голям потенциал за развитие на производство/инвестиции у нас? *

4 Коя сфера на индустрията има най-голям потенциал за развитие? *

5 Вие сте: *

6 В коя възрастова група попадате? *

7 Къде живеете? *