Инженер.bg пита: Каква е степента на дигитална трансформация в индустрията

01.12.2020 г.1 мин.

Без съмнение съвременните бизнес реалности, предизвикани от COVID-19, налагат още по-високи темпове на дигитална трансформация. Днес да си дигитален е необходимост, а не по(желание). Дигитализацията обаче, не е свързана единствено с технологиите и тяхната достъпност, но и с нагласите на хората, които използват тези технологии. Хората в организацията трябва да са готови да ги използват активно, за да бъде дигиталната трансформация успешна. Затова екипът ни реши да се допита до специалистите в техническия сектор какви са предизвикателствата пред дигиталната трансформация и как тяхната компания се справя с тях.

А Вие какво мислите? Готова ли е Вашата организация за новите бизнес реалности? Споделете с нас, а ние обещаваме да Ви споделим резултатите съвсем скоро! Благодарим Ви!