Инженер.bg пита: Каква е степента на дигитална трансформация в индустрията

01.12.2020 г.1 мин.

Без съмнение съвременните бизнес реалности, предизвикани от COVID-19, налагат още по-високи темпове на дигитална трансформация. Днес да си дигитален е необходимост, а не по(желание). Дигитализацията обаче, не е свързана единствено с технологиите и тяхната достъпност, но и с нагласите на хората, които използват тези технологии. Хората в организацията трябва да са готови да ги използват активно, за да бъде дигиталната трансформация успешна. Затова екипът ни реши да се допита до специалистите в техническия сектор какви са предизвикателствата пред дигиталната трансформация и как тяхната компания се справя с тях.

А Вие какво мислите? Готова ли е Вашата организация за новите бизнес реалности? Споделете с нас, а ние обещаваме да Ви споделим резултатите съвсем скоро! Благодарим Ви!

1 Определете до каква степен на дигитално развитие е достигнала Вашата организация:

2 Защо Вашата организация се стреми към дигитализация?

3 Какви са предизвикателствата пред Вашата организация, свързани с дигитализацията?

4 Как дигиталните инструменти се поддържат във Вашата организация?

5 Кой от екипите във Вашата организация се възползва максимално от дигитални инструменти?

6 Какви технологични инструменти използвате във Вашата организация?

7 Как Вашата компания планира да стимулира дигитализацията през следващата година?

8 Ситуацията, породена от COVID-19, промени ли плановете, свързани с дигитална трансформация във Вашата компания?

9 Колко ще похарчи Вашата компания за технологии за цифрова трансформация през 2021 г. спрямо това, което сте похарчили през 2020 г.?

10 Към коя възрастова група спадате:

11 Какъв е вашият пол?

12 Каква е вашата област на работа?

13 В кой град живеете в момента?