Как ще се развие Изкуственият интелект (AI) в бъдеще?

17.08.2020 г.2 мин.

През последните години Изкуственият интелект (Artificial Intelligence – Al) се развива с огромна сила и безспорно той е един от основните двигатели за осигуряване на конкурентоспособна икономика и високо качество на живот. Преди броени седмици учени от Българска академия на науките (БАН) разработиха и представиха проект за Национална стратегия за развитието на AI до 2030 г. Затова екипът ни реши да попита инженерната общност у нас какви са нагласите спрямо развитието на AI на глобално и локално ниво. Интересно ни е да разберем как Вие, за които автоматизацията и роботизацията, както и машинното обучение не са новост, гледате на тази непрекъснато развиваща се концепция. Сигурни сме, че Вие, експертите от техническата сфера, имате интересна гледна точка, която нямаме търпение да научим!

Споделете с нас, а ние обещаваме да споделим резултатите съвсем скоро!

1 Запознати ли сте с концепцията за Изкуствен интелект?

2 Подкрепяте ли използването на Изкуствен интелект?

3 Кои приложения на AI намирате за най-полезни:

4 Според вас, необходимо ли е Изкуственият интелект и роботизираните и автоматизирани технологии да бъдат внимателно управлявани и непрекъснато следени?

5 Смятате ли, че Изкуствения интелект ще повлияе на живота на човечеството през следващото десетилетие? Как?

6 Какви предимства има, според вас, използването на AI?

7 Какви недостатъци има, според вас, използването на AI?

8 В кои области смятате, че е подходящо и безопасно да се използва AI?

9 Какви са основните предизвикателства пред България за развитието на AI в страната?

10 Какъв е Вашият пол? *

11 Каква е Вашата област на работа? *

12 В кой град живеете в момента? *