Поглед към бъдещето! Инженер.bg пита: Ще може ли изкуственият интелект да чувства и твори и ще го допуснем ли в живота си?

09.03.2023 г.1 мин.

През последните години развитието на технологиите се случва толкова бързо, че неусетно променя живота ни, а изкуствения интелект (Al) бързо се пренесе от дейности като обработката на информация до такива, свързани със създаването на авторско съдържание. Дали в бъдеще роботите ще се превърнат в наш личен асистент и дори приятел, който извършва рутинни задачи, пише курсовата ни работа, подготвя презентацията ни за срещата с инвеститорите, изслушва и решава проблемите ни? Споделете мнението си с нас, а ние обещаваме да споделим резултатите с Вас съвсем скоро!

1 Смятате ли, че роботите и изкуственият интелект имат потенциала от помощници на хората да се превърнат в техни заместници в определени сектори? *

2 Кои професии биха могли да отпаднат в бъдеще, според Вас? *

3 Вярвате ли, че един робот би могъл да вземе рационално решение в дадена ситуация също като човек? *

4 Смятате ли, че изкуственият интелект скоро ще може да се справя успешно с творчески задачи като писане на статии, романи, създаване на музика или кинопродукции? *

5 Бихте ли прочели роман или изгледали филм, създаден от изкуствен интелект? *

6 Изкуственият интелект би ли могъл в бъдеще да развие достатъчно „човешки“ качества, необходими за приятелски разговор? *

7 Вие сте? *

8 В коя възрастова група попадате? *

9 Къде живеете? *